Обучение за придобиване на дигитална компетентост,
базово ниво 1 и 2

чрез БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР по програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
Целта на програмата е да подпомогне овладяване на базови знания, умения и нагласи за използването на дигитални технологии и изграждането на базови дигитални компетентности и приложението им в различни предметни области. Темите и очакваните резултати, заложени в програмата за обучение, съответстват на поставените цели за нива 1-2 на Европейската рамка за дигитална компетентност (DigComp 2.1).

Програмата е подходяща за всеки: продавач-консултант, за учители, за служители в детска градина, за служители в офис, за служители в хотел, ресторант, защото тя помага не само за професионалното ни развитие, но и за личностното израстване за всеки един от нас. 
 

МОДУЛИ НА ОБУЧЕНИЕ

Учебното съдържание за базово ниво на общи дигитални умения е разпределено в 6 модула, съответстващи на областите на компетентност в Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1.


Грамотност, свързана с информация и данни (Сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание, Управление на данни, информация и дигитално съдържание, Оценяване на данни, информация и дигитално съдържание и др.)

 Комуникация и сътрудничество (Взаимодействие чрез дигитални технологии, Споделяне чрез дигитални технологии, Онлайн етикет, Управление на дигиталната идентичност и др.)

 Създаване на дигитално съдържание (Разработване на дигитално съдържание, Интегриране и преработване на дигитално съдържание, Авторско право и
лицензи и др.)

 Безопасност (Защита на устройства, Защита на личните данни и поверителност, Защита на здравето и благосъстоянието и др.)

 Решаване на проблеми (Решаване на технически проблеми, Идентифициране на нуждите и технологични решения, Идентифициране на пропуски в дигиталната компетентност и др.)

 Допълнителен модул за обучение за публични дигитални услуги (Електронни услуги в РБ, Електронна идентификация в РБ, Електронни услуги в НАП, Електронни услуги в НОИ, Електронни услуги в АЗ)

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
- Продължителността на обучението за общи дигитални умения (нива 1 и 2 от DigComp 2.1.) е 55 учебни часа, и включва:

- 45 учебни часа за придобиване на общи дигитални умения

- 10 учебни часа - тези часове са за Допълнителен модул за обучение за публични дигитални услуги. Ще се научим как да работим със сайтовете на НАП, на НОИ и други, за да си проверяваме осигуровките, болничните, да си подаваме данъчните декларации онлайн, дори - да си изчисляваме пенсионното заплащане! Този модул е с изключително практическа насоченост и се включва единствено в този курс за придобиване на ниво 1-2 от Европейската рамка на дигиталните компетентности


НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Обучението се провежда в онлайн форма във видеоконферентна среда с лектор:
- чрез изпращане на парола за учебната платформа

- допълнително всички материалите са налични онлайн и след преминаване на обучението от 55 учебни часа може да се влиза в платформата и да се преглеждат

- вижте примерен график за провеждане на курса за дигитална компетентност. Винаги графикът може да се адаптира при необходимост!

- сайтът за провеждане на обучението е лесен за използване, и е подходящ дори за хора с по-слаба компютърна грамотност. Необходимо Ви е интернет браузер - кликвате и влизате! Нашият екип ще е на разположение за всякакви технически въпроси!


СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА 

- Групите се сформират от минимум 16 лица и максимум 20 лица.
- За ФИРМИ, Училища и други институции:

* Ако желаете да включите голям брой служители от Вашия колектив в една група, ще се съобразим с вашето работно време за провеждане на обучението.

* Също е възможно да проведем обученията присъствено на място при вас! Моля, свържете се с нас.


КАК ПРИКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО
- След като преминете праз целия учебен материал, трябва да се явите на финален изпит, който се провежда онлайн от Единния сертификационен център към Министерство на труда и социалната политика.
Всеки, който е присъствал минимум 80% от предвидения хорариум часове, има право да се яви на изпит.
Важно! Всеки обучаем може да се яви на изпит не повече от два пъти.
- При успешно положен изпит ще получите Сертификат за придобито базово ниво на компетентност в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧА В ОБУЧЕНИЕТО
За да се включите в обучението трябва да заявите БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР през Агенция по Заетостта.
- Подробни стъпки как да заявите ваучер можете да откриете в меню Кандидатствай
- След одобрение на заявлението от Агенция по заетостта, системата ще генерира електронен ваучер, който ще бъде автоматично изпратен на посочената от Вас електронна поща, както и до нашата електронна поща. 

- След като получим Вашия електронен ваучер, ще Ви изпратим потвърждаващ имейл с последваща информация за предстоящото обучение.

 

 

С Уважение,

екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85