Програма „ВАУЧЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027

 

  ! На тази страница ще видите:

  # Какво представлява програмата и как да кандидатствате, за да получите Вашите Ваучери за Обучение по Ключова компетентност или професия?

  # Кои са обученията, които са отворени за кандидатстване и каква е тяхната продължителност?

  # Подайте документи за ваучер за обучение.

  # Кой има право да кандидатства?

  # Колко струва обучението?

  # Какво да направите, когато имате одобрен ваучер?

  

Накратко за програмата

 

     БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ с ваучери за заети лица по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г. предлагат отлична възможност на всеки, който иска да се обучава. Могат да се включат работещи лица в частния сектор, самоосигуряващи се, работещи в държавния сектор. При определени условия могат да се включат и безработни лица.

   ! Можете да изберете 4 безплатни различни обучения с ваучери: 

 • Дигитални компетентности (2 ваучера - за две последователни обучения
 • Обучения по чужд език - 300) учебни часа  (1 ваучер за 3 последователни нива)
 • Обучение по Професия (1 ваучер - за Нова професия) - за този ваучер предстои да бъде отворена програмата.

Видове обучения, отворени за кандидатстване, 

ПО ПРОГРАМА ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА, „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027

   обучение 1: 

Обучение за придобиване на дигитална компетентост, базово ниво 1 и 2

 • Основна цел - овладяване на базови знания, умения и нагласи за използване на дигитални технологии, изграждане на базови дигитални компетентности и приложението им в различни предметни области. 
 • Продължителност - 55 учебни часа.
 • Форма на обучение - дистанционна форма във видеоконферентна среда с лектор. 
 • Брой обучаеми лица в една група - минимум 16, максимум 20 лица
 • При успешно положен изпит обучаемият получава Сертификат за придобито ниво на компетентност в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1.
  За повече информация →

    обучение 2:

Обучение за придобиване на цифрова компетентност, средно ниво 3 и 4 съгласно DigComp

 • Основна цел - овладяване на общи дигитални компетенции на средно ниво, включващи знания, умения и нагласи за използване на дигитални технологии и приложението им в различни предметни области.
 • Продължителност - 45 учебни часа.
 • Форма на обучение - дистанционна форма във видеоконферентна среда с лектор. 
 • Брой обучаеми лица в една група - минимум 16, максимум 20 лица
 • При успешно положен изпит обучаемият получава Сертификат за придобито ниво на компетентност в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1.
  За повече информация →

   обучение 3:

Обучение за придобиване на цифрова компетентност, ниво напреднали 5 и 6 съгласно DigComp

 • Основна цел - е усъвършенстване на знанията, уменията и нагласите за използването на дигитални технологии и владеенето на дигитални компетентности в различни предметни области. 
 • Продължителност - 45 учебни часа.
 • Форма на обучение - дистанционна форма във видеоконферентна среда с лектор. 
 • Брой обучаеми лица в една група - минимум 16, максимум 20 лица
 • При успешно положен изпит обучаемият получава Сертификат за придобито ниво на компетентност в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1.

          За повече информация →

  обучение 4:

Обучение за придобиване на цифрова компетентност, ниво високоспециализирано 7 и 8 съгласно DigComp

 • Основна цел - да подпомогне обучаемите на високо-специализирано ниво на дигитални умения да усъвършенстват своите знания, умения и нагласи за използването на дигитални технологии и владеенето на дигитални компетентности и приложението им в различни предметни области.
 • Продължителност - 45 учебни часа.
 • Форма на обучение - дистанционна форма във видеоконферентна среда с лектор. 
 • Брой обучаеми лица в една група - минимум 16, максимум 20 лица
 • При успешно положен изпит обучаемият получава Сертификат за придобито ниво на компетентност в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1.

          За повече информация →

Кой може да се обучава? Всяко лице, заето по трудово или служебно правоотношение.

 

Как да заявя безплатен ваучер?

   Документите се подават по електронен път. Подробни стъпки можете да откриете в меню Кандидатствай.

         

Кой може да кандидатства за безплатен ваучер?

Документи за ваучери за обучения могат да подадат:

 • Лица, работещи в частния сектор, вкл. в болничен или майчинство
 • Лица, работещи в държавния сектор: община, училище, полиция, болници, читалища и др.
 • Самоосигуряващи се лица
 • Безработни лица - при определени условия 

  Колко струва обучението?

Обученията, както и явяването на Тест за сертифициране след тях/до 2 пъти/ са напълно безплатни за Вас, ако завършите успешно обучението си, и положите успешно изпита. Ако не завършите обучението, или го завършите, но не се явите на нито едната от двете възможни дати, ще заплатите стойността на Ваучера.

Какво да направя СЛЕД като ме одобрят?

Официално посочените срокове са следните:

1. До 14 дена, след като подадете своето заявление, очаквайте да Ви изпратят уведомлението за ваучера по електронната Ви поща.

2. След като получите своя ваучер ние ще се свържем с Вас.

 Ако сте се спрели на нашия Център за Професионално Обучение, моля свържете се с нас на координати:

0897 948 215

02/ 437 38 85

  

Обучения БЕЗ ваучер, в дистанционна форма?

 

Да, за хората, които не желаят да се включат в дистанционната форма на обучение чрез ваучер, предлагаме гъвкаво решение.

Можете да се включите в курс срещу такса. Предлагаме различни професионални обучения като част от професията. В допълнение, можете да се обучавате в удобната дистанционна (онлайн) форма. Вижте повече за обученията БЕЗ ваучер тук.

  

абонамент за новини за програмата за обучение с ваучери
 
 
АБОНИРАХТЕ ЛИ СЕ?
 
За нашия безплатен е-бюлетин?
 
Изпращаме новини и известия, свързани с програмата за ваучерни обучения, новости и актуални тенденции.
 
Пишем рядко, когато има нещо важно за казване, защото Ценим Вашето време! Ако е необходимо да реагирате бързо, ще Ви изпратим еднократно SMS.
                            
Ако посочите своя тел.номер, бихме могли да Ви изпратим SMS при необходимост.

 

 

С Уважение,

екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85