Какви курсове предлагаме

БЕЗ ваучер?

 

   Уважаеми колеги,

   online education no voucherАко поради някаква причина не можете, или не желаете да се възползвате от възможността да използвате ваучери за присъствени обучения по по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., Ви предлагаме варианти за обучение БЕЗ ваучер.

   Най-голямото предимство е, че ще можете да се обучавате в дистанционна форма на обучение. 

 

Предлагаме Ви следните  обучения:

 

Обучения 

Изцяло онлайн обучение

Професионално обучение по част от професията

1. Бизнес-Администрация

2. Икономика и мениджмънт

3. Домакин в детската градина

4. Оперативно счетоводство

6. Курс по ТРЗ и Личен състав - 60 уч.часа

7. Курс "Помощник-възпитател в отглеждането на деца" 

8. Помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца - Свидетелство за професионална квалификация

 

 

 650 лв.

650 лв.

600 лв. 

1200 лв

650 лв.

500/540 лв.

 

1400 лв.

 

Езиково обучение - 300 уч.часа
(английски език за начинаещи, английски език за напреднали)

(кликнете върху линка за да отидите в страницата за повече информация)

900 лв.

 

 

Какво се изучава в курсовете за Придобиване на Част от Професията?

(Каква е разликата в двата типа професионални курса?)

 

Разликата между курса за обучение по част от професията, и курса с придобиване на Степен на Професионална Квалификация, е:

   Първият курс е по-кратък. За да го завършите успешно, трябва да преминете такъв набор от избрани модули, с който да имате възможност да работите по професията.

   Вторият курс включва всички модули, и Ви подготвя за явяване на Държавен изпит по специалността. Това е най-високата степен по съответната професия, за професионален курс.

Например: Ако завършите курса за Оперативен счетоводител, част от професията: ще можете да работите в Счетоводна къща: ще осчетоводявате фактури, заплати, и ще изготвяте справки.

Ако завършите Трета степен на професионална квалификация на същия курс, ще имате правото да си отворите собствена счетоводна фирма, да бъдете Главен счетоводител, и да подписвате годишните счетоводни отчети на фирмите, които обслужвате.

Друг подходящ пример за онагледяване на разликата: Помощник-готвач, и главен готвач.

 

Вижте повече за курсовете, които предлагаме ние: 

👉Курс ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ в отглеждането и възпитанието на деца - 80 учебни часа - онлайн обучение

 

Включени са модулите:

1. Организация на трудовия процес. Общи принципи на трудовото законодателство.

2. Педагогически умения и отглеждане на детето

3. Обслужване и комуникация

4. Развитие на детето. Възрастова психология.

5. Дидактически и развиващи игри

 

 След края на обучението си, Вие ще можете да:

работите като "Помощник - възпитател" в детска градина и помощник-учител в училище.

Курсът в последствие можете да надградите до курс с придобиване на Трета степен: ще трябва да вземете невзетите в това обучение модули, и да се явите на Държавен изпит.

 

Върни се горе

👉Курс Трета степен ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ в отглеждането и възпитанието на деца - 960 учебни часа - онлайн обучение

 

Включени са модулите:

Раздел А. Задължителни учебни часове


Раздел А1. Обща професионална подготовка


Раздел А2. Отраслова професионална подготовка


Раздел А3. Специфична професионална подготовка


ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ


Раздел А3. Учебна практика по специфична професионална подготовка

 

 След края на обучението си, Вие ще можете да:

работите като "Помощник - възпитател" в детска градина и помощник-учител в училище.

Курсът е най-високата спетен.

 

Върни се горе

 

👉Курс Домакин в детска градина - 100 учебни часа - онлайн обучение

 

Включени са модулите:

1. Здравословни и безопасни условия на труд

2. Икономика

3. Основи на мениджмънта

4. Бизнес комуникации

5. Икономика на предприятието

 

 След края на обучението си, Вие ще можете да:

работите като Домакин в детска градина.

Курсът в последствие можете да надградите до курс с придобиване на Трета степен: ще трябва да вземете невзетите в това обучение модули, и да се явите на Държавен изпит.

 

Върни се горе 

 

👉Курс Оперативно счетоводство - обучение по част от професията - 320 учебни часа - онлайн обучение

 

Включени са модулите:

1. Основи на счетоводството

2. Счетоводство на предприятието (фирмата)

3. Компютърно счетоводство: Включва счетоводство на фирмата, и ТРЗ. Изучават се 4 различни счетоводни прграми!

4. Документационна система - научете се да попълвате правилно счетоводна документация, за да сте изрядни на работното си място

5. Счетоводна практика.

 

 След края на обучението си, Вие ще можете да:

работите като оперативен счетоводител в счетоводна къща, или в счетоводния отдел на предприятие. Ще можете да осчетоводявате фактури, болнични, заплати. Да сторнирате. Да изготвяте и разчитате справки и отчети. Ще можете да отчитате ДДС. Попълвате правилно най-често използваните счетоводни документи

Курсът в последствие можете да надградите до курс с придобиване на Трета степен: ще трябва да вземете невзетите в това обучение модули, и да се явите на Държавен изпит.

   

 

Върни се горе 

 

👉Курс Бизнес-администрация - обучение по част от професията - 300 учебни часа - онлайн обучение

 

Включени са модулите:

1. Микро и Макроикономика

2. Икономика на предприятието

3. Основи на Мениджмънта

4. Основи на Маркетинга

5. Бизнес - проект

 

След края на обучението си, Вие ще можете да:

работите като офис-мениджър. Ще познавате основните икономически понятия, и ще можете да използвате коректно икономическа терминология. Ще се запознаете с основните похвати, свързани с управлението и мотивирането на персонала. Ще разработите собствен кратък проект, който ще Ви помогне да осмислите в практически аспект всички теоретични познания от курса, и приложимите в практиката работещи варианти за ръководене на екип от колеги и служители.

Курсът в последствие можете да надградите до курс с придобиване на Трета степен: ще трябва да вземете невзетите в това обучение модули, и да се явите на Държавен изпит.

 

Върни се горе

 

👉Курс Икономика и Мениджмънт - обучение по част от професията - 220 учебни часа - онлайн обучение

 

Включени са модулите:

1. Микро и Макроикономика

2. Икономика на предприятието

3. Мениджмънт на Персонала и качеството

4. Бизнес - проект

 

След края на обучението си, Вие ще можете да:

работите като икономист, и като мениджър. Ще познавате основните икономически понятия, и ще можете да използвате коректно икономическа терминология. Ще се запознаете с основните похвати, свързани с управлението и мотивирането на персонала. Ще се запознаете с управление на качеството, и необходимостта от това да се предоставят продукти и услуги с консистентно качество. Ще разработите собствен кратък проект, който ще Ви помогне да осмислите в практически аспект всички теоретични познания от курса, и приложимите в практиката работещи варианти за ръководене на екип от колеги и служители.

Курсът в последствие можете да надградите до курс с придобиване на Трета степен: ще трябва да вземете невзетите в това обучение модули, и да се явите на Държавен изпит.

Върни се горе

👉Курс ТРЗ и Личен Състав - обучение по част от професията - 60 учебни часа - онлайн обучение

 

Включени са модулите:

1. Трудово правоотношение - изготвяне на трудов договор, изчисляване на трудов стаж, определяне на работна заплата, подаване на уведомления към НАП за сключени и прекратени договори.
2. Трудова книжка, трудово досие, длъжностна характеристика и още
3. Работа с граждански договори. Осигуряване. Наредби
4. Работа със специализиран софтуер Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

 

След края на обучението си, Вие ще можете да:

работите с документи като УП, декларации, Справки, ведомости и много други документи - и Вие ще трябва да извършите същите действия и стъпки, но за други служители. Ще работите с документи за граждански и трудови договори, болнични, авансови плащания, ведомости и още така

Курсът в последствие можете да надградите до курс с придобиване на Трета степен: ще трябва да вземете невзетите в това обучение модули, и да се явите на Държавен изпит.

 

👉За други обучения по част от професията, Ви молим да ни изпратите запитване.

 

Вижте допълнителна информация за:

 

обучение чрез правене,

часовете с преподаватели в реално време,

как провеждаме онлайн (дистанционните) обучения при нас

интерактивните видео уроци,

   

 

За допълнителни въпроси и запитвания:

02/437 38 85

 0897 94 82 15 

или изпратете запитване и нашите консултанти ще се свържат с Вас: