Обучение за придобиване на дигитална компетентост,
средно ниво 3 и 4

чрез БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР по програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
Програмата за обучение има за цел да подпомогне овладяване на средно ниво на общи дигитални компетенции, включващи знания, умения и нагласи за използването на дигитални технологии и приложението им в различни предметни области. Темите и очакваните резултати, заложени в програмата за обучение съответстват на поставените цели за нива 3-4 на Европейската рамка за дигитални компетентности (DigComp 2.1).

Програмата е подходяща за всеки: за служители в производството, за търговия на дребно, за служители в спорта, за служители в държавни организации
, защото тя помага не само за професионалното ни развитие, но и за личностното израстване за всеки един от нас. 

МОДУЛИ НА ОБУЧЕНИЕ

Учебното съдържание за средно ниво на общи дигитални умения е разпределено в 5 модула, съответстващи на всяка от петте области на компетентност в Европейската рамка за дигитални компетентности DigComp 2.1. 


 Грамотност, свързана с информация и данни (Работа със специализирани портали в интернет, Стратегии за търсене на информация, Фалшиви новини, Източници на фалшиви новини, Разпознава основни типове файлови разширения и др.)


 Комуникация и сътрудничество ( Обяви за работа, Платформи за работа, Подготовка на документи, Начини и подходи за споделяне на различна по обем и вид информация, Електронен отпечатък и електронни следи и др.)


 Създаване на дигитално съдържание (Професионално създаване и оформяне на текстов електронен документ, електронни таблици, електронни презентации, Алгоритъм, набор от инструкции, Лицензи от семейството на Creative Commons
и др.)


 Безопасност (Правила за защита на дигиталните устройства, Правила за защита на личните данни и поверителност GDPR, Принципи на безопасно използване на технологиите и др.)


 Решаване на проблеми (Правила за защита на дигиталните устройства, Принципи на безопасно използване на технологиите, Специфични компютърни системи за изпълнение на конкретни нужди и др.)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
- Продължителността на обучението за общи дигитални умения (нива 3 и 4 от DigComp 2.1.) е 45 учебни часа.


НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Обучението се провежда в онлайн форма във видеоконферентна среда с лектор:
- чрез изпращане на парола за учебната платформа
- допълнително всички материалите са налични онлайн и след преминаване на обучението от 45 учебни часа може да се влиза в платформата и да се преглеждат

- вижте примерен график за провеждане на курса за дигитална компетентност. Винаги графикът може да се адаптира при необходимост!

- сайтът за провеждане на обучението е лесен за използване, и е подходящ дори за хора с по-слаба компютърна грамотност. Необходимо Ви е интернет браузер - кликвате и влизате! Нашият екип ще е на разположение за всякакви технически въпроси!


СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА

- Групите се сформират при записване на минимум 16 лица и максимум 20 лица.
За ФИРМИ, Училища и други институции: 

* Ако желаете да включите голям брой служители от Вашия колектив в една група, ще се съобразим с вашето работно време за провеждане на обучението.

* Също е възможно да проведем обученията присъствено на място при вас! Моля, свържете се с нас.


КАК ПРИКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО
- След като преминете праз целия учебен материал, трябва да се явите на ОНЛАЙН финален изпит, който се провежда от Единния сертификационен център към Министерство на труда и социалната политика.
Всеки, който е присъствал на минимум 80% от часовете, има право да се яви на изпит.
Важно! Всеки обучаем може да се яви на изпит не повече от два пъти.
- При успешно положен изпит ще получите Държавен Сертификат за придобито средно ниво на компетентност в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧА В ОБУЧЕНИЕТО

- За да се включите в безплатното обучение за придобиване на Средно ниво 3-4, трябва да заявите БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР през Агенция по Заетостта.

- Подробни стъпки как да заявите ваучер можете да откриете в меню Кандидатствай

За да се включите в Средно ниво, имате ДВА варианта:

Вариант 1. Да преминете първо Базово ниво, и след това да подадете Заявление за включване в Средно ниво. 

Вариант 2. Ако считате, че имате достатъчно компетентности и желаете да ПРЕСКОЧИТЕ Базовото ниво, за да се включите направо в Средно ниво: Трябва да решите Входящ тест за Средно ниво като получите не по-малко от 80% правилни отговори. В този случай - при попълването за Заявлението за ваучер, ще декларирате, че сте решили успешно Теста:

 

Входящ тест за средно ниво на Дигитална компетентност
КЪМ ВХОДЯЩИЯ ТЕСТ


- След одобрение на заявлението от Агенция по заетостта, системата ще генерира електронен ваучер, който ще бъде автоматично изпратен на посочената от Вас електронна поща, както и до нашата електронна поща. 

- След като получим Вашия електронен ваучер, ще Ви изпратим потвърждаващ имейл с последваща информация за предстоящото обучение.

 

 

С Уважение,

екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85