Обучение срещу Ваучер в Курс ОПЕРАТИВНО-СЧЕТОВОДСТВО

/по схема "Ваучери за заети лица"/

  Бр.учебни часове: 960

Сума за доплащане: 270 лв.

Форма на обучение: Присъствена 

Място на провеждане: София, Пловдив, Казанлък, Бургас.  (В другите населени места: При сформиране на група. Моля свържете се с нас)

 

Как можете да се включите в обучението?

С ВАУЧЕР

#  Можете да се запишете за това обучение - почти безплатно, ако кандидатствате за ваучер за обучение и сте одобрени по програма "Ваучери за заети лица". Сумата, която ще заплатите, е 15 % от стойността на ваучера. (270 лв)

СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

#  Бихте могли да се включите в обучението и като заплатите стойността на курса. Вижте нашите офертни цени тук.

 

    За да Ви помогнем да бъдете успешни в работата си, в курса по оперативно счетоводство ще се спрем в детайли на всичко, което се използва в практическата работа на счетоводителя. Започваме от "основите" с модула "Теория на счетоводството", и надграждаме с останалите модули като "Счетоводство на предприятието", "Търговско счетоводство", "Счетоводство на банките", "Компютърно счетоводство" и останалите дисциплини.
          В курса по счетоводство ще се научим на много практически неща: да боравим със счетоводните сметки, да осчетоводяваме реални фактури, да изготвяме справки и отчети - ДДС, Отчет за Дохода, Балански, да използваме счетоводен софтуер, и още.


За кого е подходящ този курс?

       За всеки, който има интерес към изучаването на една специфична и много логична наука с широко приложение. Ако желаете да започнете работа в сферата на администрацията, или да бъдете сътрудник в счетоводна къща - тогава обучението в този курс ще Ви отвори много врати. Ако имате собствен бизнес, и получавате периодично отчети от Вашия счетоводител, но не сте напълно сигурни как да си ги разтълкувате - курсът по счетоводна отчетност ще Ви е несъмнено от полза.

 

Какво се изучава в курса по счетоводство?

       Съгласно държавните образователни изисквания, по които е съставена и програмата на курса, са застъпени 3 раздела:
1. Обща задължителна професионална подготовка: В този раздел се изучават общозадължителните модули за всички бъдещи специалисти в областта на администрацията и икономиката, които ще получат най-високата, трета степен на професионална квалификация по съответната професия. Това са Модули като Здравословни и безопасни условия на труд, Микро и Макроикономика и други. Материалът в тях е представен по един много интересен и увлекателен начин - и Ви позволява да погледнете от практическата и ежедневна страна на нещата. Включени са полезни допълнения - като например: В модула по ЗБУТ сме включили изискванията за безопасна работа с компютър, или какво конкретно можем да направим, за да се изморяваме най-малко като работим.

2. Отраслова професионална подготовка: В този раздел се изучават модули като "Теория на счетоводството", "Чужд език по професията", "Основи на правото", "Мениджмънт", "Маркетинг", "Финанси" и други. Към обучението отново е подходено по интересен и професионален начин.

3. Раздел "Специфична професионална подготовка": В този раздел се изучават отделните клонове на науката Счетоводство. Това, както споменахме по-нагоре, са "Счетоводство на предприятието", "Бюджетно счетоводство", "Банково счетоводство", "Търговско счетоводство", "Управление на финансите на предприятието", "Финансов и данъчен контрол" и други. Специално внимание се отделя на компютърното счетоводство - или, работата със счетоводен софтуер - която е задължителна за съвременния счетоводен и технически персонал.

!!!НОВО: Включихме и обучение с програма, обработваща ведомости, болнични и заплати: ТРЗ, както и 5 различни счетоводни програми, които са сред най-използваните в страната ни днес.
Отдели ли сме специално внимание, за да направим курса възможно най-близък до реалната работна среда на счетоводителя. Ще попълвате фактури, протоколи и отчети за "учебната фирма" по същия начин, както бихте го направили в офиса на една счетоводна къща!

 

Как се провежда курсът по Счетоводство?

        Курсът по счетоводство се провежда в присъствена форма на обучение. Предлагаме провеждане на учебните занятия в удобно за курсистите време, съобразено с професионалните им и лични ангажименти. Учебните ни бази са оборудвани така, че да се чувствате комфортно и удобно по време на обучението.

Нашите учебни кабинети

  

Какъв документ ще получа след приключване на обучението?

            Ще получите Държавна диплома - Свидетелство за професионална квалификация, с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия Оперативен счетоводител. Това е най-високата степен на професионална квалификация, която можете да получите по професията. Документът е същият, какъвто бихте получи и от професионалните гимназии/икономическите техникуми/ при завършване на специалността по счетоводство. Свидетелството е с воден знак на МОН, и може да се превежда и легализира.
Допълнително, бихме могли да Ви издадем безплатно и Europasss certificate на английски език.
Ако се обучавате по част от професията - ще получите Удостоверение за професионално обучение по част от професията. То също е с воден знак на МОН, формат А4.

 

Как да се запиша?

          Ако сте подали своето заявление в бюрото по труда и сте получили одобрение за обучение с ваучер по програма "Ваучери за заети лица", по специалността Оперативно счетоводство - свържете се с нас по един от следните начини:
Телефон: 02/ 437 38 85, 0897 948 215,

Вижте още:

Курс Бизнес администрация

Курс Икономика и мениджмънт

Програма "Ваучери за заети лица"