Все още не са излезли условията и насоките за кандидатстване за БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР за онлайн обучение по английски език. Затова за повече информация следете нашата станица и на страницата на Агенцията по Заетостта. 

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ - ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

  Ние от Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД предлагаме дистанционно обучение по ключови компетентности с БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР по Програма „ВАУЧЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ по програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027. Ако имате желание да придобиете или да обогатите знанията си в областта на чуждите езици, имате възможност да го направите в курса по Английски език, който предлагаме. Обучението предлага възможности както за съвсем начинаещи, така и за по-напреднали. Провеждаме тест за определяне на входящото ниво, за да знаете и Вие и Ние къде се намирате.


По време на курса

  • Акцентира се на говоримия английски език - за да може всеки да вземе участие в курса.
  • Преподавателят акцентира върху учебния материал, който не е могъл да бъде усвоен от повечето хора в групата.
  • Разглеждат се най-често допусканите грешки, които затрудняват обикновено нас - като изучаващи английския език като чужд.
  • Задава се, след което се проверява за нейното изпълнение, домашна работа.

Занятията са изключително интересни и полезни. За Вашето участие са Ви необходими само и единствено Вашият ентусиазъм и желание да се научите на писмен и говорим Английски език.

 

Какъв документ ще получа след края на моето обучение?

Макар документът да не е най-важният елемент на Вашето обучение - ние знаем, че всеки се вълнува от своята диплома. Затова, в допълнение на задължителния по програмата БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ по програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027 сертификат за владеене на език /изписан на български език/ ние ще Ви издадем и сертификата за владеене на езика - на английски език. Безплатно!!!

 

Какво друго ще получа, освен сертификата?

За нас като обучаваща институция, най-важното, което ще придобиете е увереността на знаещ и можещ човек, надяваме се че имате желание да продължите със своето обучение при нас, за придобиване на професионална квалификация по професионално направление.

 

Брой обучаеми лица в една група

Групите се сформират от минимум 15 лица и максимум 20 лица. 

 

Как да се запиша? 

За да се включите в обучението трябва да заявите БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР през Агенция по Заетостта, но в момента можете единствено да кандидатствате за ваучер за обучение за придобиване на дигитална компетентост, Базово ниво 1 и 2 или Средно ниво 3 и 4.
Все още не са излезли условията и насоките за кандидатстване за БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР за онлайн обучение по английски език. Затова за повече информация следете нашата станица и на страницата на Агенцията по Заетостта.
Ако желаете да се включите в курса като заплатите изцяло неговата стойност - свържете се с нас по един от следните начини:

Телефон: 02/437 38 85, 0897 948 215,

Вижте още:

Курс Немски език

Курс Бизнес администрация

Курс Оперативно счетоводство

Примерен график за провеждане на занятията в курса, според изискванията на Схемата "Ваучери за заети лица"

Как да се запиша за курс, БЕЗ ваучер?